Wydarzenia – fotorelacje

Nowy ołtarz, ambona i tabernakulum -19.10.2017 r.

Ten dzień na pewno wpisze się w historię naszej Parafii. Dzięki łasce Bożej i życzliwości ludzi, mogliśmy dziś wymienić w prezbiterium stary ołtarz i ambonę, a także tabernakulum. Stare były już w bardzo kiepskim stanie. Mamy nadzieję, ze ten nowy wystrój kościoła, wraz z nowymi ławkami, pomoże nam jeszcze lepiej przeżywać każdą mszę św.