Wydarzenia – fotorelacje

Ciemnica i Grób Pański – 14.04.2020r.

Trudny to rok, także w życiu religijnym. Wiele potrzeba wysiłku, by dobrze przeżyć Święta Wielkiej Nocy. Wszystko, co temu służy, a więc także przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, jest przedmiotem naszej szczególnej troski. Staramy się, by pomagały nam w modlitwie i kontemplacji Tajemnicy Odkupienia. Zwłaszcza w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.