Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa przez trzy lata nauki w gimnazjum i obejmuje: Uczestnictwo […]